Bystugans Värdegrund

Vi är bäst på att vara just dem vi är. Vi är alla lika värdefulla och lika viktiga. Jag, du och vi alla tillsammans. Här arbetar vi för att alla ska trivas, respekteras och få känna hur det är att lyckas. Vi uppmärksammar de beteenden som vi vill se mer av. Färger, leksaker och material är till för alla. Vi hjälps åt att utmana normer, vara nyfikna och ha öppna sinnen. Tillsammans bygger vi framtiden till en bättre plats för alla att leva i! Trots och tack vare det som skiljer.


Allas lika värde, Respekt och Hänsyn

 • Alla är olika individer, men lika viktiga och värdefulla
 • Låta alla få ta plats, få utrymme, få komma till tals, få känna sig betydelsefulla
 • Acceptera och respektera varandra, behandla varandra bra
 • Få utvecklas och lära av varandra, lära oss att det vi gör påverkar andra
 • Nej och STOP – lyssna på vad andra säger, kompromissa, vänta på sin tur


Ansvar

 • Lagom uppgifter utifrån ålder och mognad
 • Få känna att man klarar uppgifter och växer av förtroendet
 • Våga stå upp för sig själv och våga föra fram sin åsikt
 • Bli självständiga, uppmuntras prova, få känna hur det är att lyckas
 • Planetskötare: odla – skörda, varsam om vår miljö, skräp-och hälsoveckor, positiv framtidstro, ekologisk/närproducerad frukt/grönsaker/mjölk/fil/viss mat
 • Hjälpa varandra och kunna be om hjälp
 • Stå för sina handlingar och ord


Omsorg och Trygghet        Att känna trygghet är grunden till allt!

 • Vi skapar bra relationer: pedagoger – barn - föräldrar
 • Vuxna som lyssnar, ser, hör, finns tillgängliga och ingriper när det behövs
 • Rutiner: tryggt att veta vad som ska hända
 • Trygghetsperiod: i början av varje termin arbetar vi extra med att alla ska känna sig trygga, lära känna varandra, lära sig vilka rutiner som finns hos oss
 • Säga hej och hejdå


Delaktighet och Inflytande

 • Få vara med i beslut, bli tillfrågad, rösta, kunna påverka sin vardag
 • Val utifrån intresse/ålder/mognad – ibland behöver vuxna välja som ser andra behov barnet har och vågar utmana det barnet annars inte väljer/vågar välja
 • Hjälpa barnen att våga ta egna beslut, inte alltid välja som kompisen
 • Tillgänglig miljö och material: veta vad som finns att välja på
 • Bli sedd, hörd och lyssnad på
 • Samtal, enkäter, intervjuer, observationer, instagram