Bystugans förskola finns på Brottberga i ett villaområde med egen trädgård. Vi har nära till skog och lekparker. Hos oss finns ca 21 barn i åldrarna 1-6 år.

Verksamheten startade 1995.


I våra lokaler finns både små och stora rum som vi anpassar efter gruppens behov.


Vi har skapat en trygg, lugn miljö där varje barn ska få synas och mötas med respekt. Eftersom de flesta familjer hos oss bor i närområdet, blir vi en naturlig mötesplats, vilket skapar ett socialt nätverk även utanför förskolan.


På tis-, ons- och torsförmiddagarna arbetar vi med barnen

i tre mindre grupper och har pedagogiska samlingar med olika aktiviteter kopplade till förskolans läroplan.

Måndagar och fredagar har vi samling med olika innehåll och leker tillsammans. 


Bystugans tankar kring mat och vårt arbete med hållbar framtid:


En del i vårt arbete kring hållbar framtid är att odla tillsammans med barnen. Vi sår, planterar, vattnar, känner, smakar och ser vad som händer i våra odlingslådor. Både med växterna och med de spännande djuren som bor där!


Vi pratar med barnen om hälsa, sopsorterar och arbetar för att ge barnen kunskap om en hållbar livsstil. Här är vi alla planetskötare och tar tillsammans hand om vår planet jorden.


Maten lagas på plats av förskolans pedagoger. Alla har utbildning i livsmedelshantering.


När det gäller inköp av frukt och grönsaker utgår vi ifrån säsong, om det är odlat i Sverige eller ekologiskt så långt det är möjligt. 

Vi handlar även en del andra ekologiska varor t.ex. mjölk och fil/yoghurt. Vi serverar frukt eller grönsaker vid varje måltid.

Vi använder svenskt kött i vår matlagning.

På Bystugan deltar personalen i all verksamhet. Förutom det pedagogiska ansvaret lagar vi vår egen mat, sköter städning och trädgård. Det gör att alla känner delaktighet och har kunskap inom alla områden. 

Avgift:

Enligt maxtaxa.

Betalas via Västerås stad.Klagomålshantering:

Klagomål rapporteras av den som tar emot det till huvudman/rektor/skolchef som även är ansvarig för hantering, åtgärd och dokumentation.