Bystugans Förskola

En trygg start i livet!

Pedagogisk idé

                                     

Vi arbetar för en lugn och trygg atmosfär med närvarande pedagoger som har en gemensam grundsyn på barn och verksamhet. Vi arbetar för att vara ett gott komplement till hemmet, där vår verksamhet ska stimulera och utveckla varje barn till sitt bästa jag.  Vi arbetar för att skapa en rolig, trygg och utvecklande plats för både stora och små där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Här får vi alla synas och lära oss att se andra. Hur är vi mot varandra och hur är en bra kompis? För oss på Bystugan är den sociala samvaron mycket viktig. Att få tid, rum och ro för sin lek, att uppmuntras att utveckla sin empatiska förmåga och att utveckla sin sociala kompetens. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, men även att själva kunna och våga be om hjälp.  Leken är en viktig del i barns lärande och har en stor betydelse för deras utveckling. Att leka tillsammans innebär glädje, skratt, samvaro, allvar, närhet och tillit. Leken är ett verktyg för att kunna hantera och bearbeta verkligheten, sina känslor och erfarenheter. Det är en övning inför vuxenlivet, en möjlighet att få prova olika roller och sätt att vara. Leken är en självklar del i barnens liv och mycket viktig för dem. Vi vill att barnen i lugn och ro ska få möjlighet att tillägna sig nya färdigheter och kunskaper, både utifrån sin ålder och sin egen mognad. Ibland tillsammans med oss pedagoger, ibland med en eller flera kompisar och ibland på egen hand. Barn är genuint nyfikna och på Bystugan fördjupar vi oss, uppmuntrar barnens engagemang, vetgirighet och tillsammans söker vi svaren.Med närvarande vuxna, mindre grupper, samtal, tillgängliga böcker och andra språkstimulerande aktiviteter (t.ex. sagor, rim, ramsor, sång och musik) arbetar vi för att utveckla barnens språk. Att göra sig förstådd, att kunna föra en diskussion, att prata istället för att slåss, att kunna och våga uttrycka sina känslor och sin egen åsikt. Det är grunden för en massa viktiga saker i barnets liv. Både här och nu, och i framtiden.På ett medvetet och lustfyllt sätt arbetar vi för att stimulera barnens rörelsebehov. Vi arbetar med ute- och innelek, utflykter till skogen och lekparker, dans, rörelselekar, hinderbanor och vattenlek. Vi ser till att barnen också får lugnare aktiviteter varje dag t.ex. daglig vila efter maten för alla barn, pussel, spel och aktiviteter i mindre grupper.En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att ge barnen bekräftelse, finnas tillhands, ha fasta och trygga rutiner, ge svar på frågor, ge omsorg och omtanke.Vi skapar tillsammans en förskola där både pedagoger, barn och föräldrar känner sig välkomna och får känslan av att:


"Det här är vår förskola, den finns för oss,

vi är välkomna här och de som finns här bryr sig om och ser oss".
Allas lika värde Hänsyn Respekt Ansvar Delaktighet Inflytande Omsorg Trygghet


Bystugan är en förskola med en avdelning och ca 21 barn i åldrarna 1-6 år.

Verksamheten startade 1995.


Förskolan ligger på Brottberga i ett villaområde med egen trädgård och vi har nära till skog och lekparker. Inte så långt ifrån oss ligger Vallby Friluftsmuseum, med sin underbara miljö och närhet till djur. I våra lokaler finns både små och stora rum som vi anpassar efter gruppens behov.


Vi har skapat en trygg, lugn miljö där varje barn ska få synas och mötas med respekt. Eftersom de flesta familjer hos oss bor i närområdet, blir vi en naturlig mötesplats, vilket skapar ett socialt nätverk även utanför förskolan.


På tisdagar, onsdagar och torsdagar arbetar vi åldersindelat med barnen

i tre mindre grupper och har pedagogiska samlingar med temainriktade aktiviteter, rörelselekar, sång/sagostunder.

Måndagar och fredagar har vi samling med olika innehåll och leker tillsammans. 
På Bystugan deltar personalen i all verksamhet. Förutom det pedagogiska ansvaret lagar vi vår egen mat, sköter städning och trädgård. Det gör att alla känner delaktighet och har kunskap inom alla områden. 


Bystugans tankar kring mat och vårt arbete med hållbar framtid.


En del i vårt arbete kring hållbar framtid är att odla tillsammans med barnen. Vi sår, planterar, vattnar, känner, smakar och ser vad som händer i våra odlingslådor. Både med växterna och med de spännande djuren som bor där!


Vi pratar med barnen om hälsa, sopsorterar och arbetar för att ge barnen kunskap om en hållbar livsstil. Här är vi alla planetskötare och tar tillsammans hand om vår planet jorden.


Vi lagar maten från grunden och köper närproducerat kött hos Carlströms kött och chark. 


När det gäller inköp av frukt och grönsaker utgår vi ifrån säsong, om det är odlat i Sverige eller ekologiskt så långt det är möjligt. 

Vi handlar även en del andra ekologiska varor t.ex. mjölk och fil/yoghurt. Vi serverar frukt eller grönsaker vid varje måltid.Avgifter: Enligt maxtaxa.

Betalas via Västerås stad.