Pedagogisk idé

                                     

Vi arbetar för en lugn och trygg atmosfär med närvarande pedagoger som har en gemensam grundsyn på barn och verksamhet. Vi arbetar för att vara ett gott komplement till hemmet, där vår verksamhet ska stimulera och utveckla varje barn till sitt bästa jag.  Vi arbetar för att skapa en rolig, trygg och utvecklande plats för både stora och små där lek, omsorg, utveckling går hand i hand. Här får vi alla synas och lära oss att se andra. Hur är vi mot varandra och hur är en bra kompis? För oss på Bystugan är den sociala samvaron mycket viktig. Att få tid, rum och ro för sin lek, att uppmuntras att utveckla sin empatiska förmåga och att utveckla sin sociala kompetens. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, men även att själva kunna och våga be om hjälp.  Leken är en viktig del i barns lärande och har en stor betydelse för deras utveckling. Att leka tillsammans innebär glädje, skratt, samvaro, allvar, närhet och tillit. Leken är ett verktyg för att kunna hantera och bearbeta verkligheten, sina känslor och erfarenheter. Det är en övning inför vuxenlivet, en möjlighet att få prova olika roller och sätt att vara. Leken är en självklar del i barnens liv och mycket viktig för dem. Vi vill att barnen i lugn och ro ska få möjlighet att tillägna sig nya färdigheter och kunskaper, både utifrån sin ålder och sin egen mognad. Ibland tillsammans med oss pedagoger, ibland med en eller flera kompisar och ibland på egen hand. Barn är genuint nyfikna och på Bystugan fördjupar vi oss, uppmuntrar barnens engagemang, vetgirighet och tillsammans söker vi svaren.Med närvarande vuxna, mindre grupper, samtal, tillgängliga böcker och andra språkstimulerande aktiviteter som sagor, rim, ramsor, sång och musik arbetar vi för att utveckla barnens språk. Att göra sig förstådd, att kunna föra en diskussion, att prata istället för att slåss, att kunna och våga uttrycka sina känslor och sin egen åsikt. Det är grunden för en massa viktiga saker i barnets liv. Både här och nu, och i framtiden.På ett medvetet och lustfyllt sätt arbetar vi för att stimulera barnens rörelsebehov. Vi arbetar med ute- och innelek, utflykter till skogen och lekparker, dans, rörelselekar, hinderbanor och vattenlek. Vi ser till att barnen också får lugnare aktiviteter och har en väl avvägd variation mellan aktivitet och vila. Alla barn vilar efter maten, vi ritar, arbetar med pussel, pärlor, spel och har aktiviteter i mindre grupper.En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att ge barnen bekräftelse, finnas tillhands, ha fasta och trygga rutiner, ge svar på frågor men också utmana barnet att tro på sin egen kunskap och förmåga, ge omsorg och omtanke.Vi skapar tillsammans en förskola där både pedagoger, barn och föräldrar känner sig välkomna och får känslan av att:


"Det här är vår förskola, den finns för oss,

vi är välkomna här och de som finns här bryr sig om och ser oss".