Bystugans förskola

liten & hemtrevlig!

Verksamhet

 

Bystugan är en förskola med 1 avdelning och 21 barn i åldrarna 1-6 år.

Verksamheten startade 1995.

Förskolan ligger på Brottberga i ett villaområde med egen trädgård och nära till skog och lekplatser. Inte så långt härifrån ligger Vallby Friluftsmuseum, med sin underbara miljö och närhet till djur. Våra lokaler är ändamålsenliga, med både små och stora rum, som anpassas efter gruppens behov. Vi har skapat en trygg, lugn miljö där varje barn ska "synas" och mötas med respekt. Eftersom de flesta familjer hos oss bor i närområdet, blir vi en naturlig mötesplats, vilket skapar ett socialt nätverk även utanför förskolan.

 

På tis,ons och torsdagar arbetar vi åldersindelat med barnen i tre mindre grupper och har pedagogiska samlingar som temainriktade aktiviteter, rörelselekar, sång/sagostunder och utevistelse varje dag.

 

 

 

Pedagogik

Vi vill:

 

Vara ett gott komplement till hemmet, där vår verksamhet ska stimulera och utveckla varje barn till en trygg och empatisk människa.

 

Att barnen här och nu, i lugn och ro, ska få möjlighet att tillägna sig nya färdigheter.

 

Ge barnen utrymme att utvecklas i sin takt och efter sin mognad.

 

Fästa stor vikt vid den sociala samvaron och en utvecklande språklig miljö, som ger barnen en språklig grund. Språket är viktigt i kontakt med andra människor. Att göra sig förstådd, föra en diskussion, uttrycka känslor, prata istället för att slåss och att våga säga sin mening och bli säker på sig själv.

 

På ett medvetet och lustfyllt sätt stimulera barnens rörelsebehov. Lika viktigt är det att barnen får en god balans mellan aktivitet och vila, därför ger vi barnen redskap för det med t ex massage och daglig vila efter maten.

 

I vårt arbetslag ingår en reflexpedagog. En reflexpedagog är utbildad i att se blockeringar i barns rörelsemönster. I leken kan vi hjälpa barnen att på ett lustfyllt sätt utveckla sin motorik. Genom denna stimulans ger vi barnen bästa förutsättning för fortsatt inlärning.

 

Utveckla en individ- och gruppkänsla genom att barnen får hjälpa till efter förmåga och genom att bry sig om och hjälpa andra.

 

Lära barnen förstå vad det gör och vad det leder till (begrepp) genom lek, sång, musik, dans, målning, vattenlek, sagoläsning, spel, pussel, rollek, gymnastik och vistelse i skog och mark.

 

 

Vår viktigaste uppgift som vuxna är att ge barnen bekräftelse, genom att finnas tillhands, ha fasta rutiner, ge svar på frågor och ge kärlek och omtanke. I leken får barnet stimulans för alla sinnen, barnet stimuleras till att utveckla språk och motorik samt samlar erfarenheter som föder ny kunskap, känslor och färdigheter. Det är av stor vikt att vi vuxna är öppna för förändringar och arbetar utifrån barnens utveckling och behov men framförallt ska verksamheten vara lustfylld!

På vår förskola deltar personalen i all verksamhet. Förutom det pedagogiska ansvaret lagar vi vår egen mat, sköter städning och trädgård.

Vi lagar all mat från grunden och köper närproducerat kött hos Carlströms kött och chark. Vi äter mycket frukt och grönsaker och köper vissa ekologiska produkter.

Öppettider: Förskolan har öppet mån-fre 6.30-17.30

Avgifter: Enligt maxtaxa.

Se länk Västerås stad.